"Jak pan zubař, tak paní asistentka byli velmi přátelští, mìli smysl pro humor a celkovì celé ošetření probíhalo s úsmìvem. O všem mì prùbìžnì informovali, ale nenutili mi nic, na co bych nebyla připravena. Získali si mou dùvìru. Celkovì mohu doktora Rakušana vřele doporučit."

- Eva F.

“Mohu jen říct, že zubní ordinace doktora Rakušana ve vynikající, na skvìlém místì, s úžasnými zamìstnanci. Vždy se zde cítím příjemnì a na naplánované ošetření nikdy nemusím čekat déle než pár minut.”

- Markus S.

“Dokud jsem neobjevil ordinaci doktora Rakušana v černé Labuti, vždy jsem v Praze tìžko hledal vysokou úroveò zubní péče, na kterou jsem zvyklý doma. Pokud jste cizinec žijící v české republice, začnìte chodit k doktoru Rakušanovi.strong> Nebudete litovat.”

- Matt S.

Přijd'te na úvodní zubní prohlídku...

která zahrnuje periodontální screening, rentgen, instruktáž ohlednì ústní hygieny. Cena: 500 Kč.

Kontaktujte nás Zde je ceník našich služeb

Zubní lékařství

Stomatologové poskytují veškeré služby spojené s dodržováním správné ústní hygieny a celkového zdraví zubù. V ideálním případì je zubní lékařství hlavnì preventivní povahy. Pravidelné kontroly a péče o chrup předcházejí vzniku vážných problémù v dutinì ústní. Zanedbání problémù s chrupem mùže vést k nákladné léčbì.

čtìte dále

Kosmetická stomatologie

Při pohledu na obličej úsmìv často přitahuje nejvíce pozornosti. Díky vìdeckému pokroku v oblasti stomatologie a díky ordinacím, které tyto poznatky v oboru pacientùm zprostředkovávají, již nemusíte váš úsmìv kvùli špatnì zabarveným, odštìpeným, nebo špatnì rostlým zubùm skrývat.

čtìte dále

Zuby moudrosti / Stomatochirurgie

Zákroky jako je trhání křivì rostlých zubù moudrosti, zubní implantáty nahrazující chybìjící zuby a odstranìní lézí v dutinì ústní mohou naši šikovní zubaři provést v lokální anestezii.

čtìte dále

Dětská stomatologie

Ústní dutina dítěte není pouze zmenšenou verzí ústní dutiny dospělého. Abychom předcházeli případným problémům, je dùležité kontrolovat zdravý rùst dětských zoubků pravidelně

čtěte dále